Komunikat Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

W związku z zapytaniem o publiczne inicjatywy krytyczne wobec Komunii św. na rękę, przypominamy, że chociaż główną formą przyjmowania Komunii w Polsce jest Komunia do ust (Wskazania KEP z 2005 r. nr 40), to jednak nie oznacza to, że inne zatwierdzone przez Kościół formy miałyby być same z siebie niegodne, niewłaściwe, złe lub grzeszne, jeśli spełnia się warunki stawiane w tej kwestii przez prawo liturgiczne.

Niewłaściwe i krzywdzące wiernych jest twierdzenie, że przyjmowanie Komunii św. na rękę, jest brakiem szacunku wobec Najświętszego Sakramentu. Podobnie niesprawiedliwe jest ukazywanie osób przyjmujących Komunię św. na rękę jako tych, którzy „winni są Ciała i Krwi Pańskiej”, z założeniem, że czynią to bez uszanowania, którego domaga się św. Paweł w 1 Liście do Koryntian. Co prawda Sobór Trydencki używa tego fragmentu na przypomnienie o godnym i pełnym czci przyjmowaniu Ciała Pańskiego, ale nadaje mu również wymiar duchowy, ukazując że niegodnym jest przyjmowanie Komunii w grzechu (Dekr. o Euch., sesja 13: 1/A, r. 7). Dodajmy, że słowo „niegodne” oznacza to, czego się nie godzi czynić, a tymczasem Kościół w swoim prawie uznaje za „godny” zarówno jeden, jak i drugi sposób przyjmowania Komunii. Potępiając jeden z godziwych sposobów przyjmowania Komunii św., wprowadza się nieład i podział w rodzinie Kościoła.

Nie można też stwierdzić, iż Komunia św. na rękę jest sama z siebie profanacją. W ten sposób zarzucałoby się Stolicy Apostolskiej, która dopuszcza Komunię na rękę, że akceptuje profanację (por. Mszał Rzymski, OWMR 161, rzymska instrukcja Redemptionis Sacramentum nr 92). Tymczasem faktyczna profanacja Eucharystii to czyn „mający znamiona dobrowolnej i poważnej pogardy okazywanej świętym postaciom” (instr. Redemptionis Sacramentum 107, por. KPK kan. 1367). Nie można więc zarzucać profanowania Eucharystii osobom, które z różnych powodów pragną przyjąć z wiarą i czcią Komunię św. na rękę, zwłaszcza w okresie pandemii.

Przypominamy także wszystkim szafarzom Komunii, zwyczajnym i nadzwyczajnym, że są oni zobowiązani do przestrzegania prawa liturgicznego, które stanowi, że kiedy nie ma niebezpieczeństwa profanacji, nie można ani zmuszać, ani zabraniać Komunii w jednej czy drugiej formie (por. Redempt. Sacr. nr 12). Szafarze nie mogą twierdzić, że samo udzielenie Komunii na rękę stanowi niebezpieczeństwo profanacji, jeśli wierny z wiarą i szacunkiem prosi o tę formę Komunii. Prawo oceniania i zmieniania praktyki liturgicznej należy do Stolicy Apostolskiej i dopóki ona uznaje Komunię na rękę za godziwy sposób udzielania wiernym Ciała Pańskiego, nikt nie powinien tego sposobu potępiać. Kto zaś to czyni, wprowadza nieład i podział w rodzinie Kościoła. Może się natomiast zdarzyć, że w okresach nadzwyczajnych, jak np. trwająca epidemia, biskupi na swoim terenie tymczasowo zawężą obowiązujące prawo (por. List kard. Saraha z 3 września br.), czemu należy być zawsze posłusznym, aby zachować w Kościele pokój, o który modlimy się we Mszy przed samą Komunią.

Niech szafarze udzielający Komunii na rękę poczuwają się do szczególnie wielkiej dbałości o cześć wobec Najśw. Sakramentu, zwracając uwagę na to, aby przy Komunii nie dopuścić do
gubienia okruszyn Hostii. W tym celu powinni dbać o jakość stosowanych do Mszy hostii, z wielką uwagą dbając o to, aby się nie kruszyły i nie pozostawiały na dłoniach wiernych okruszyn. Warto też przypomnieć za Mszałem, że „ilekroć przylgnie do palców jakaś cząstka Hostii, zwłaszcza po łamaniu Chleba i Komunii wiernych, kapłan powinien otrzeć palce nad pateną, a jeśli to konieczne, obmyć je. Ma również zebrać cząstki znajdujące się poza pateną” (OWMR 278). Kongregacja ds. Nauki Wiary w 1972 r. wyjaśniła, że „zasadniczo otarcie palców nad pateną powinno wystarczyć. Ale mogą się zdarzyć i takie przypadki, w których konieczna jest ablucja palców, jeśli np. wyraźnie widoczne partykuły pozostaną przyklejone do palców z powodu pocenia się” (dekl. De fragmentis eucharisticis). Jeśli kapłani są zobowiązani do sprawdzenia, czy na dłoniach nie pozostały okruszyny Hostii (OWMR 278), podobnie powinni postępować wierni. Dlatego ci, którzy z uzasadnionych powodów proszą o Komunię na rękę, zaraz po spożyciu Ciała Pańskiego powinni uważnie obejrzeć dłonie oraz zebrać i spożyć ze czcią każdą widoczną okruszynę, która mogła oderwać się od Hostii.

Bp Adam Bałabuch
Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski

Prowadzenie różańca w październiku

01.10.2020

Młodzież przygotowująca się do Sakr Bierzm.

02.10.2020

Róża Matki Bożej Fatimskiej

03.10.2020

Dróżki Różańcowe

04.10.2020

(Niedziela)

Róża św. Agaty

05.10.2020

Róża św. Małgorzaty

06.10.2020

Róża św. Franciszka

07.10.2020

Grupa Modlitewna

08.10.2020

DSM

09.10.2020

Róża Świętych Aniołów Stróżów

10.10.2020

Róża św. Jana i św. Elżbiety

11.10.2020

(Niedziela)

Róża św. Michała Archanioła

12.10.2020

Róża Matki Bożej Różańcowej

13.10.2020

Róża św. Faustyny

14.10.2020

Nauczyciele

15.10.2020

Róża mężczyzn Matki Bożej Zawadzkiej

16.10.2020

Róża św. Jadwigi

17.10.2020

Róża św. Brata Alberta i Teresy z Kalkuty

18.10.2020

(Niedziela)

Róża kobiet Matki Bożej Zawadzkiej

19.10.2020

Róża św. Katarzyny Sieneńskiej

20.10.2020

Koło Gospodyń Wiejskich

21.10.2020

Róża św. Kingi

22.10.2020

Róża św. Maksymiliana

23.10.2020

Róża św. Piotra

24.10.2020

Róża św. Stanisława

25.10.2020

(Niedziela)

Róża św. Kazimierza

26.10.2020

Ministranci i lektorzy

27.10.2020

Róża św. Marty

28.10.2020

Róża św. Agnieszki

29.10.2020

Róża św. Pawła

30.10.2020

Róża św. Józefa

31.10.2020

Róża bł. Karoliny

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu z uroczystości 100-lecia koronacji Obrazu Matki Bożej Zawadzkiej:

Dziwisz

 

https://youtu.be/A1bztsG_76E

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy czcciciele Matki Bożej Zawadzkiej - znając Waszą pobożność i gorliwość w oddawaniu hołdu naszej Pani pragniemy podzielić się z Wami zdjęciami z poszczególnych dróżek.

Ponadto będziemy się starać na bieżąco umieszczać zdjęcia z innych uroczystości parafialnych.

Zdjęcia są dostępne w zakładce: GALERIA-DRÓŻKI RÓŻAŃCOWE ORAZ INNE UROCZYSTOŚCI

NIECH NAM BŁOGOSŁAWI I SPRZYJA Z SYNEM SWOIM ZAWADZKA MARYJA!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Pragniemy zaprosić wszystkich wiernych do oglądania na żywo transmisji Mszy Świętych z naszego Zawadzkiego Sanktuarium.

 

Aby obejrzeć, należy:

Wejść na stronę naszej parafii, następnie w Menu głównym wybrać i rozwinąć zakładkę Sanktuarium i kliknąć Transmisja 0N-LINE

 

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­