W najbliższą sobotę, na godzinę 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę podczas Dróżek Światła. Rozważania poprowadzi ks. Bogdan Wiszyński - dekanalny duszpasterz nauczycieli. Lipcowe Dróżki spędzamy z nauczycielami modląc się za nauczycieli i pracowników oświaty. Niech nasza wspólna modlitwa będzie dziękczynieniem za miniony rok szkolny i katechetyczny. 

12-12-31-dr

Dziękujemy za ofiary na kwiaty dla przystrojenia ołtarzy
w naszym Sanktuarium

W ostatnim czasie ofiarę złożyli:

1)              Zofia Jamróg

2)             Elżbieta Jamróg

3)            Jolanta Kowalska

4)            Katarzyna Popiela

5)            Anna Składzień

6)            Małgorzata Bogdan

7)            Grażyna Pasik

8)            Wiesława Kukla

9)            Marcin Strzałka

10)        Jadwiga Strzałka

11)          Krystyna Baran

12)         Marta Wypasek

13)         Wanda Loda

14)        Anna Sak

15)         Agata Bartnik

16)        Krystyna Byś

17)         Aldona Byś

18)        Renata Kapustka

19)        Agnieszka Balcer

20)       Grażyna Parat

21)         Grażyna Kurcz

22)        Anna Bukowska

23)       Monika Bukowska

24)       Agnieszka Niedziela

25)       Magdalena Jędrzejczyk

 

mbz

O najłaskawsza Panno Maryjo,

Pani ziemi dębickiej z Zawadzkiego wzgórza,

Matko Boga i nasza, najukochańsza Matko,

Ty w rozmaitych potrzebach i trudnościach

zawsze spieszysz z pomocą swoim dzieciom

i wlewasz nadzieję w serca zrozpaczone.

Pokornie Cię błagam, płaszczem swej opieki

otaczaj mnie nieustannie:

u swego Syna bądź mi Orędowniczką,

w chwilach smutku mnie pociesz,

w słabościach mnie podtrzymuj,

w chorobie wyproś uzdrowienie,

chroń mnie od grzechu,

pomóż w dobrym mi wytrwać,

uproś potrzebne łaski...

Bądź mi nadzieją w chwilach zwątpienia.

Prowadź mnie drogą bezpieczną

do Syna swojego. Amen.

Nadziejo Zrozpaczonych Jedyna -

módl się za nami.

jezusJezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­