Dziękujemy za ofiary na kwiaty dla przystrojenia ołtarzy
w naszym Sanktuarium

W ostatnim czasie ofiarę złożyli:


Zagórska Leokadia

Jaje Renata

Dubanik Halina

Kulig Ewa

Sekreta Anna

Ciebień Sylwester

Pietrzyk Teresa

Suchy Jolanta

Mleczko Dorota

Stawarz Irena

Szczygieł Wodzisz Ewelina

Bryg Janina

Wolak Krystyna

Stachnik Marzena

Mormol Grażyna

Stawarz Stanisław

Leśniowski Jakub

Król Barbara

Bystrek Justyna

Bystrek Bogumiła

Bystrek Józefa

Dyrda Krystyna

Chudeusz Barbara

 

Mormol Maria

Mormol Renata

Mormol Katarzyna

Rymut Krystyna

Rymut Grażyna

Nykiel Halina

Nykiel Małgorzata

Mormol Aldona

Wróbel Marta

Rośko Urszula

Król Maria

Król Renata

Pomana Renata

Kołodziejska Monika

Rachwał Barbara

Kipa Krystyna

Kipa Barbara

Drożdż Wiesława

mbz

O najłaskawsza Panno Maryjo,

Pani ziemi dębickiej z Zawadzkiego wzgórza,

Matko Boga i nasza, najukochańsza Matko,

Ty w rozmaitych potrzebach i trudnościach

zawsze spieszysz z pomocą swoim dzieciom

i wlewasz nadzieję w serca zrozpaczone.

Pokornie Cię błagam, płaszczem swej opieki

otaczaj mnie nieustannie:

u swego Syna bądź mi Orędowniczką,

w chwilach smutku mnie pociesz,

w słabościach mnie podtrzymuj,

w chorobie wyproś uzdrowienie,

chroń mnie od grzechu,

pomóż w dobrym mi wytrwać,

uproś potrzebne łaski...

Bądź mi nadzieją w chwilach zwątpienia.

Prowadź mnie drogą bezpieczną

do Syna swojego. Amen.

Nadziejo Zrozpaczonych Jedyna -

módl się za nami.

 

Pierwsze w 2018 roku Dróżki Różańcowe 6 stycznia.

Wszystkich pragnących wypraszać dla siebie i swoich bliskich, na nowy rok, dary i łaski, zapraszamy na Mszę św. o godz. 1500, po Mszy udamy się na Dróżki Światła. Zakończenie nabożeństwa w kościele Nowenną do Matki Bożej Zawadzkiej a po  niej błogosławieństwo Najświętrzym Sakramentem. w tym miesiącu modlitwę poprowadzi współautor najnowszej książki: "Nadzieja zrozpaczonych Jedyna" spoglądająca z Zawadzkiego obrazu - o. Janusz C. Moryc

O. JANUSZ C. MORYC - Urodzony 19 czerwca 1968 roku w Myślenicach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. W 1988 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych OFM (OO. Bernardynów). W roku 1995 uzyskał magisterium z teologii. W latach 1997-2002 odbył studia w Instytucie Historii Sztuki KUL- u, zwieńczone tytułem magistra historii sztuki. W roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie obronionej rozprawy: "Theatrum sacrum we wnętrzach kościołów bernardyńskich jako wyraz sarmackiej religijności polskich bernardynów", napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. Od października 2008 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się ikonografią chrześcijańską i dziejami sztuki dawnej, szczególnie dorobkiem artystycznym środowisk franciszkańskich w Polsce. W ramach klasztornej pracowni artystycznej (Pracownia św. Łukasza) w klasztorze bernardynów w Lublinie prowadzi warsztaty pisania ikon oraz zajęcia dydaktyczne związane z zagadnieniami sztuki sakralnej oraz teologii ikony. W ramach współpracy z klasztorami franciszkanów na Ukrainie zaprojektował i nadzorował odbudowę zniszczonych zabytkowych klasztorów i kościołów. Obecnie, jako autor projektu, nadzoruje prace budowlane i dekoracyjne franciszkańskiej kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu. (Żródło: e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=5116&pmod=3 oraz e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=5116&pmod=1)

 

jezusJezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­