BULLA KORONACYJNA PAPIEŻA PIUSA X ZEZWALAJĄCA NA KORONACJĘ OBRAZU MATKI BOŻEJ ZAWADZKIEJ
Z 18 LISTOPADA 1913 ROKU

     Najdostojniejszemu i Najprzewielebniejszemu Księdzu Leonowi Wałędze, Biskupowi Tarnowskiemu, pozdrowienie w Panu!

            Kapitule Naszej, do której należy prawo i zaszczyt koronowania świętych obrazów Bożej Rodzicielki, przesławnych z powodu starożytnej czci lub licznych cudów, doniosłeś świeżo, że w miejscowości Twej diecezji Zawadzie, doznaje w kościele parafialnym czci starożytny obraz Najświętszej Panny Maryi, Naszej Pani, tak z powodu licznych cudów, jak również niezmiernego przywiązania i nabożeństwa tamtejszej i sąsiedzkiej ludności. Wiadomo o tym także i z dochodzeń, któreś w tej sprawie nakazał, w których świadkowie wiarygodni i zaprzysiężeni stwierdzili, że za przyczyną tej Najświętszej Dziewicy doznali cudów lub otrzymali nadzwyczajne łaski. Dlatego wiedziony szczególniejszym uczuciem pobożności dla Najświętszej Bogarodzicy wraz z Wielebnym Proboszczem Władysławem Kopernickim i wiernymi tej parafii, prosiłeś usilnie, aby ten Czcigodny obraz ozdobić taką złotą koroną, jaką Kapituła Nasza zwykła wieńczyć cudowne obrazy Bożej Rodzicielki. My więc, którzy zawsze, ilekroć chodzi o cześć Najświętszej Dziewicy, jesteśmy skwapliwi i staramy się, by Ją wszędzie wdzięcznie i nabożnie czczono, zebraliśmy się tego roku 11 listopada w sali Kapituły i zbadaliśmy pismo z prośbą o zaszczycenie tego obrazu. Stąd zasięgnąwszy wpierw w tej sprawie zdania Najczcigodniejszego i Najprzewielebniejszego ks. Józefa Margrabiego de Casaluce, które było w zupełności przychylne, przekonaliśmy się, że aż nadto pewne są sława, cześć i cuda tego obrazu. Dlatego sądzimy, że odnośnie do tego obrazu, są wszystkie warunki, potrzebne do uroczystej koronacji i jednogłośnie z największą radością stwierdzamy i polecamy na większą chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla dodania nowej ozdoby i chwały Bogarodzicy uwieńczyć uroczyście złotą koroną obraz Najświętszej Maryi Panny, Naszej Pani, czczony w kościele parafialnym w miejscowości Zawadzie.

            Dokonanie koronacji powierzamy Tobie, Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy Księże Biskupie i niniejszym z największą przyjemnością delegujemy, byś w Naszym imieniu, w dniu przez Ciebie wybranym, zachowawszy ceremoniał, używany przez nas w podobnych wypadkach, a którego wzór przesyłamy. Gdybyś nie mógł z powodu jakiejś przeszkody tego spełnić, udzielamy równocześnie Ci władzy subdelegowania kogoś innego, który posiadałby godność kościelną i ten sam ceremoniał zachował.

           

Dano w Rzymie 18 listopada 1913 roku za pontyfikatu Piusa X, roku Jego panowania XI.

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­