DEKRET

         Penitencjaria Apostolska, dla powiększenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą uprawnień w szczególny sposób udzielonych przez naszego Ojca Świętego, z Bożej Opatrzności Papieża Franciszka, przychylając się do próśb przesłanych ostatnio przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Jeża, Biskupa Tarnowskiego, wraz z Proboszczem-Kustoszem Sanktuarium Diecezjalnego Najświętszej Maryi Panny - Bożej Rodzicielki w Zawadzie, w tejże Diecezji, na Rok Jubileuszowy Stulecia Koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Dziewicy, w tymże Sanktuarium z wielką pobożnością przechowywanego, z niebiańskich skarbców Kościoła łaskawie udziela odpustu zupełnego, który pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach poleconych przez Ojca Świętego) przez wiernych chrześcijan szczerze żałujących za grzechy oraz poruszonych miłością może być zyskany do dnia 31 grudnia 2020 roku, jeśli w formie pielgrzymki nawiedzą maryjne Sanktuarium w Zawadzie i tam w jubileuszowych celebracjach, przede wszystkim w szczególnym miesiącu wrześniu, pobożnie uczestniczyć będą lub przynajmniej przed Obrazem Najświętszej Maryi Panny, wystawionym do publicznego kultu, przez odpowiedni odstęp czasu oddadzą się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, Wyznaniem Wiary a także wezwaniami do Najświętszej Maryi Panny.

               Odpust ten może być także ofiarowany na sposób wstawiennictwa za dusze wiernych w czyśćcu cierpiące.
        Osoby starsze, chorzy oraz wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie mogą wyjść z domu, tak samo mogą uzyskać odpust zupełny, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, trzech zwykłych warunków, jeśli z jubileuszowymi celebracjami będą łączyć się duchowo, modlitwy i cierpienia swoje lub niedogodności życia Miłosiernemu Bogu ofiarując. Żeby zaś dostęp do osiągnięcia Boskiego odpuszczenia win na mocy władzy kluczy Kościoła stawał się łatwiejszy za sprawą miłości pasterskiej, Penitencjaria Apostolska usilnie prosi, aby Kustosz Sanktuarium i kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia do spowiadania, w świątyni jubileuszowej, z ochoczym i wspaniałomyślnym nastawieniem podjęli się sprawowania Sakramentu Pokuty.

             Niniejszy dekret będzie obowiązywał jedynie przez Rok Jubileuszowy. Bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.

Dane w Rzymie, z siedziby Penitencjarii Apostolskiej, dnia 2 stycznia Roku Pańskiego 2020.

Mauro kard. Piacenza, Penitencjarz Większy

ks. Krzysztof Nykiel, Regens

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­