Dzień Zaduszny wraz z Oktawą (od 1 do 8 listopada) to "Święto Czyśćca" i szczególna okazja, by przyjść z pomocą duszom oczekującym naszej modlitwy.

Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.

Nie zapominajmy więc o najbliższych, którzy przekroczyli już ostatni próg w życiu. Zmarli czekają na naszą pomoc. Postarajmy się przyjść z pomocą duszom oczekującym od nas modlitwy i ofiary. Z kolei dusze czyśćcowe wstawiają się za nami i wypraszają łaski i Bożą opiekę dla nas.

Nie wiemy, ile czasu nam jeszcze pozostało. Nie wiemy, jak długo jeszcze potrwa nasza pielgrzymka po drogach tego świata. Jedno jest jednak pewne -  spotkanie z Bogiem jest przed nami, a listopadowe Święta są doskonałą okazją do tego by o tym pomyśleć.

Nauka o odpustach:

1. Odpust jest darowaniem wobec Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Może go uzyskać wierny, odpowiednio przygotowany - po wypełnieniu pewnych określonych warunków

2. Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub w całości. Odpust cząstkowy jest oznaczany bez określania dni lub lat. Kryterium miary tego odpustu stanowi wysiłek i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło obdarzone odpustem cząstkowym.

3. Nikt nie może przekazywać innym osobom żyjącym odpustów, jakie sam zyskuje. Odpusty zarówno cząstkowe jak i zupełne mogą być zawsze ofiarowane za zmarłych.

4. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden w ciągu dnia.

5. W dniach od 1 do 8 listopada możemy zyskiwać odpusty zupełne za zmarłych. Do uzyskania odpustu zupełnego dla zmarłej osoby należy:

  • Przyjąć w tej intencji w danym dniu Komunię świętą
  • Pomodlić się w intencjach Ojca Świętego (w tych intencjach, w jakich modli się papież – nie za niego)
  • Odmówić modlitwy: Wierzę w Boga… oraz Ojcze Nasz…
  • Odwiedzić cmentarz i tam pomodlić się za zmarłych
  • Wyzbyć się wszelkiego przywiązania do grzechu nawet powszedniego. (Jeśli brakuje pełnej tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust będzie tylko cząstkowy).

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­