Pierwsze w 2018 roku Dróżki Różańcowe 6 stycznia.

Wszystkich pragnących wypraszać dla siebie i swoich bliskich, na nowy rok, dary i łaski, zapraszamy na Mszę św. o godz. 1500, po Mszy udamy się na Dróżki Światła. Zakończenie nabożeństwa w kościele Nowenną do Matki Bożej Zawadzkiej a po  niej błogosławieństwo Najświętrzym Sakramentem. w tym miesiącu modlitwę poprowadzi współautor najnowszej książki: "Nadzieja zrozpaczonych Jedyna" spoglądająca z Zawadzkiego obrazu - o. Janusz C. Moryc

O. JANUSZ C. MORYC - Urodzony 19 czerwca 1968 roku w Myślenicach. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zakopanem. W 1988 roku wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych OFM (OO. Bernardynów). W roku 1995 uzyskał magisterium z teologii. W latach 1997-2002 odbył studia w Instytucie Historii Sztuki KUL- u, zwieńczone tytułem magistra historii sztuki. W roku 2007 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii sztuki na podstawie obronionej rozprawy: "Theatrum sacrum we wnętrzach kościołów bernardyńskich jako wyraz sarmackiej religijności polskich bernardynów", napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Lileyki. Od października 2008 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Interesuje się ikonografią chrześcijańską i dziejami sztuki dawnej, szczególnie dorobkiem artystycznym środowisk franciszkańskich w Polsce. W ramach klasztornej pracowni artystycznej (Pracownia św. Łukasza) w klasztorze bernardynów w Lublinie prowadzi warsztaty pisania ikon oraz zajęcia dydaktyczne związane z zagadnieniami sztuki sakralnej oraz teologii ikony. W ramach współpracy z klasztorami franciszkanów na Ukrainie zaprojektował i nadzorował odbudowę zniszczonych zabytkowych klasztorów i kościołów. Obecnie, jako autor projektu, nadzoruje prace budowlane i dekoracyjne franciszkańskiej kalwarii plenerowej w Szarogrodzie na Podolu. (Żródło: e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=5116&pmod=3 oraz e.kul.pl/qlsale.html?op=4&prid=5116&pmod=1)

 

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­