„Cudowna Matko, która łask tak wiele,

dzieciom swym świadczysz w Zawadzkim Kościele...”

Dziewięciomiesięczna nowenna Dróżek Różańcowych

przed Jubileuszem 100-lecia Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Zawadzkiej

13. 09. 2020 r.

Styczeń -  Część  Światła

1. „Zapuściłam korzenie  w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie” (Syr 24,12). Wielowiekowa obecność Cudownego Obrazu Matki Bożej w Zawadzie.

a) Historia obecności Obrazu Matki Boże w Zawadzie.

b) Początki kultu Zawadzkiego Obrazu.

c) Dekret bp Piotra Gembickiego

Luty -  Część  Radosna

2. „Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1). Wyróżnienie Zawadzkiego Obrazu papieskimi koronami.

a) Przygotowania do koronacji.

b) Dekret Kapituły Watykańskiej

c) Koronacja na prawach papieskich

Marzec – Część Bolesna

3. „Oto Matka Twoja” (J 19,26). Troska Matki z Zawadzkiego Wzgórza o swe dzieci.

a) Świadectwa o łaskach otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Zawadzkiej w badaniach przed koronacją.

b) Aktualne przykłady łask otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Zawadzkiej.

c) Podziękowania za otrzymane łaski (por. podziękowania na Nowennie oraz w Księdze Łask).

Kwiecień - Część Bolesna

4. „Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mt 12,50). Zawadzka Maryja prowadząca do Jezusa.

a) Zawadzkie sanktuarium miejscem przepowiadania Słowa Bożego.

b) Zawadzkie sanktuarium miejscem pojednania grzesznika z Chrystusem w sakramencie pokuty.

c) Zawadzkie sanktuarium miejscem spotkania z Jezusem w czasie Eucharystii.

Maj – Część  Chwalebna

5. „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu” (Łk 2,19).

Zawadzka Maryja Mistrzyni kontemplacji słowa Bożego.  

a) Maryja Zawadzka wskazująca na Jezusa trzymającego Księga Pisma Świętego.

b) Maryja zachowująca i rozważająca słowo Boże.

c) Maryja ucząca swoje dzieci żyć słowem Bożym.

Czerwiec - Część Bolesna

6. „Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki” (Jdt 13,20).

Wdzięczność zawadzkich czcicieli Matkę na Zawadzkim Wzgórzu.

a) Wdzięczność czcicieli za obecność Cudownego Obrazu.

b) Wdzięczność czcicieli za doznane łaski.

c) Wdzięczność za pogłębienie życia duchowego i prowadzenie do Boga.

Lipiec - Część  Światła

7. „Tyś wywyższeniem Jeruzalem, tyś chlubą wielką Izraela, tyś wielką dumą naszego narodu (Jdt 15,9). Zawadzka Maryja chlubą ziemi dębickiej, ropczyckiej i sędziszowskiej.

a) Pielgrzymowanie do Zawady pątników z ziemi dębickiej, sędziszowskiej i ropczyckiej.

b) Zawadzka Maryja szczególna patronka i opiekunka ziemi dębickiej, ropczyckiej i sędziszowskiej.

c) Szczególna troska mieszkańców ziemi dębickiej, ropczyckiej i sędziszowskiej o zawadzkie sanktuarium.

Sierpień - Część  Chwalebna

8. „Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia” (Łk 1,48).

Czciciele Zawadzkiej Matki wezwani do głoszenia Jej chwały.

a) Wezwanie do propagowania kultu Matki Bożej Zawadzkiej poprzez świadectwo życia (propagowanie duchowości związanej ze szkaplerzem).

b) Wezwanie do propagowania kultu Matki Bożej Zawadzkiej poprzez zachętę do pielgrzymowania do sanktuarium zawadzkiego.

c) Propagowanie modlitwy za przyczyna Matki Bożej Zawadzkiej (praktykowanie Dróżek Różańcowych, Nowenny do Matki Bożej Zawadzkiej oraz innych modlitw).

Wrzesień -  Część Bolesna

9. „Mądrość woła na ulicach, na placach głos swój podnosi”   (Mdr 1,20).

 Zawadzka Maryja zaprasza na Jubileusz 100-lecia koronacji Jej Cudownego Obrazu.

a) Zachęta do duchowego przygotowania się do Jubileuszu 100-lecia Koronacji.

b) Zaproszenie do udziału w uroczystościach jubileuszowych.

c) Wezwanie, aby uczestnicy Dróżek Różańcowych przekazali innym zaproszenie na jubileuszowe uroczystości. 

 

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­