Modlitwa o łaskę dobrego przygotowania

do Jubileuszu 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Zawadzkiej

Bogarodzico Dziewico, Zawadzka Maryjo,

Matko nasza najlepsza i Królowo

do chwały nieba wyniesiona przez Syna!

Ty od wieków z Zawadzkiego Wzgórza

otaczasz troską i opieką swoje dzieci.

Prosimy Cię, niech Jubileusz stulecia koronacji

Twojego Zawadzkiego Wizerunku

odnowi w nas miłość dziecięcą ku Tobie,

pobudzi do serdecznej wdzięczności

za wszelkie łaski dzięki Twemu orędownictwu otrzymane

i rozpali w nas apostolską gorliwość.

Wspomagaj nas nieustannie, aby nasze życie

przeniknięte duchem Ewangelii

stało się wspaniałym wotum na dzień Twojego Jubileuszu,

a nasze dobre czyny splecione z wdzięczną modlitwą

jako duchowy diadem niech przyozdobią Twe Matczyne skronie.

Matko Boża Zawadzka – módl się za nami!

Pani Ziemi Dębickiej – módl się za nami!

Nadziejo zrozpaczonych Jedyna – módl się za nami!

 

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­