OGŁOSZENIE

W zawiązku z panującym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce grupa wolontariuszy z naszej parafii oferuje swoją pomoc osobom starszym, chorym lub o osłabionej odporności poprzez zrobienie im zakupów.

Kontaktować się w tej sprawie można pod następującymi numerami telefonu:

+48 665 064 005; (14) 682 80 85

Będziemy prosić o podanie tylko poniższych danych:

1. Imię i nazwisko;

2. Adres pod który mamy dostarczyć zakupy;

3. Nr telefonu kontaktowego;

4. Dokładną listę zakupów (najlepiej jeśli będzie jak najbardziej precyzyjna).

PAMIĘTAJ!

NIE UDZIELAJ ŻADNYCH INFORMACJI OSOBISTYCH NIEZNANYM OSOBOM!

Zakupy pozostawiać będziemy przed drzwiami lub wcześniej wyznaczonym miejscu.

NIE WPUSZCZAJ NIKOGO OBCEGO DO MIESZKANIA!

 

Rozliczamy się dopiero po dostarczeniu zakupów.

NIE POWIERZAJ NIKOMU PIENIĘDZY!

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­