Wielki odpustOdpust Szkaplerzny odbywa się w okolicach święta NMP z Góry Karmel (16 lipca). Odpust rozpoczyna się wieczorną Mszą św. połączoną z procesją na cmentarz parafialny i modlitwą za zmarłych (Maryja jest tą, która wybawia dusze z czyśćca). Podczas głównej uroczystości przyjęcie Szkaplerza Świętego przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Zawadzkiej po każdej Mszy św. 

Poświęcenie pojazdów odbywa się po Mszy św. o godz. 16.30

Rozpoczęcie odpustu w pierwszą sobotę września Dróżkami Różańcowymi o godz. 15.00 

W NIEDZIELE – Godzinki o godz. 5.30,
Msze św. godz. 6.00    7.00    9.00    11.00    16.30    18.00      

W DNI POWSZEDNIE – Godzinki o godz. 8.30,
Msze św. godz. 7.00 9.00 11.00 16.00 18.00 

Przyjdź! Matka Boża czeka na Ciebie! 

Za co jeszcze można uzyskać odpust?

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny wypełniając 4 zwykłe warunki* i następujące dzieła obdarzone odpustem:

 • adoracja Najświętszego Sakramentu trwająca przynajmniej przez pół godziny
 • pobożne przyjęcie - choćby tylko przez radio - błogosławieństwa papieskiego udzielanego Miastu i Światu (tzw. błogosławieństwo Urbi et Orbi)
 • nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada połączone z modlitwą - choćby tylko w myśli - za zmarłych (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące)
 • pobożny udział w obrzędzie liturgicznym w Wielki Piątek i ucałowanie krzyża
 • udział w ćwiczeniach duchowych trwających przynajmniej przez trzy dni
 • publiczne odmówienie Aktu Wynagrodzenia w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego,
 • publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla
 • w uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła, każdy kto pobożnie używa przedmiotu religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza, medalika) poświęconego przez Papieża lub Biskupa i w tym dniu odmówi Wyznanie Wiary
 • wysłuchanie w czasie misji kilku kazań i udział w uroczystym ich zakończeniu
 • przystąpienie po raz pierwszy do Komunii św. lub udział w takiej pobożnej ceremonii
 • odmówienie różańca w kościele, w rodzinie, we wspólnocie zakonnej (należy odmówić przynajmniej jedną część, jednakże pięć dziesiątek w sposób ciągły, z modlitwą ustną należy połączyć pobożne rozważanie tajemnic, w publicznym odmawianiu tajemnice winne być zapowiadane zgodnie z zatwierdzoną miejscową praktyką, w odmawianiu prywatnym wystarczy, że wierny łączy z modlitwą ustną rozważanie tajemnic)
 • czytanie Pisma św. z szacunkiem należnym słowu Bożemu, przynajmniej przez pół godziny
 • odmówienie w sposób uroczysty hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem" w Wielki Czwartek,
 • odmówienie tego samego hymnu w uroczystość Bożego Ciała
 • publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boże wielbimy" w ostatnim dniu roku
 • publiczne odmówienie hymnu „Przybądź Duchu" w Nowy Rok i w Zesłanie Ducha Świętego
 • pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej (przed stacjami prawnie ustanowionymi, połączone z rozważaniem Męki i Śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji; w publicznym odprawianiu wystarczy przechodzenie prowadzącego)
 • pobożne nawiedzenie kościoła w święto tytułu i dnia 2 sierpnia (tzw. odpust Porcjunkuli) i odmówienie „Ojcze nasz" i „Wierzę"
 • pobożne nawiedzenie kościoła lub ołtarza w dniu jego konsekracji i odmówienie „Ojcze nasz" i „Wierzę"
 • pobożne nawiedzenie kościoła w Dniu Zadusznym i odmówienie „Ojcze nasz" i „Wierzę" (odpust ten może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące),
 • udział w czynności świętej, której przewodniczy wizytator w czasie odbywania wizytacji pasterskiej
 • odnowienie przyrzeczeń chrztu św. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej lub w rocznicę swego chrztu
 • w momencie śmierci, o ile wierny miał za życia zwyczaj odmawiania jakichkolwiek modlitw (w tym wypadku wymieniony warunek zastępuje trzy zwyczajne warunki uzyskania odpustu zupełnego), dla uzyskania tego odpustu chwalebną rzeczą jest posługiwać się krucyfiksem lub krzyżem

*Do zwykłych warunków zyskania odpustu należą:

 • Spowiedź św. (trzeba być w stanie łaski uświęcającej)
 • Przyjęcie komunii św.
 • Modlitwa w intencjach Ojca Św. (czyli w intencjach, w których modli się Papież)
 • Wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu (nawet lekkiego)

 

Historia parafii oraz obraz

historia parafii oraz obraz

Dróżki różańcowe

drozki rozancowe

Odpusty parafialne

odpusty parafialne

Informacje dla pielgrzymów

inf dla pielgrzymow

­